Welkom bij Martinberk.nl

In organisaties waar iets nieuws bedacht of ontwikkeld moet worden ben ik inzetbaar als adviseur of ontwikkelaar. Ik heb een rustige en stevige uitstraling. Ik ben sterk in het schrijven van scherpe, beknopte en herkenbare analyses- in een heldere taal.

Mijn werkterrein is het snijvlak van beleidsontwikkeling en – uitvoering. Mijn inspirerende en coachende aanpak zet mensen en organisaties in beweging. De combinatie van creativiteit, zelf meedoen en leiderschap zorgt dat mensen hun werk beter doen.

Als bemiddelaar (mediator) zijn mijn meest in het oog springende kwaliteiten: respect, inlevingsvermogen, transparantie en ‘de dingen bij de naam noemen’.

Mijn werkterrein is maatschappelijke dienstverlening, welzijn, jeugdzorg en vreemdelingenbeleid.

handtekening