Bemiddelaar

Alle verandering levert confrontatie op. Conflicten, meningsverschillen en emoties. Dat is niet erg. Uit conflicten worden vaak de mooiste dingen geboren, mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Dat is mijn werk. Ordenen, helderheid scheppen en de mensen zelf de oplossing laten bedenken. Want een zelfbedachte oplossing is duurzaam. Mijn mediation-vaardigheden gebruik ik bij alle vormen van miscommunicatie, misverstanden, conflicten, belangentegenstellingen. Elk conflict moeten we gebruiken om er beter van te worden.

In alle ontwikkeltrajecten komt het terug. Bemiddelen tussen mensen, tussen belangen, tussen emoties, tussen ….