Ontwikkelaar

‘Misschien zouden we….’, ‘Zou het ook kunnen dat…..’ ‘Zo werkt het niet, kunnen we niet…..

Zo ontstaan de eerste contouren van nieuwe plannen. Maar dan komen de vragen als: . ‘Wie zou dat kunnen uitwerken?’. ‘Wat is daar voor nodig?’.En ondertussen vraagt de dagelijkse hectiek aandacht en menskracht.

Een steun in de rug om ideeën om te zetten in veranderingen is dan welkom.
Het is mijn werk om aan de slag te gaan  met het materiaal dat er is, met de mensen die er verstand van hebben en met de mensen die het moeten uitvoeren. Dat leidt altijd in vrij korte tijd tot een eindproduct: een presentatie, een nota, een projectplan, een beleidsplan. Daarna kan een volgende stap gezet worden in de richting van de gewenste ontwikkeling. Soms door zelf de leiding te nemen, soms door coaching en advisering van anderen.